Bij vonnis in kort geding van de
Rechtbank Antwerpen d.d. 14.102013 (BIE 2014/nr.10) werd Anke Van Dermeersch
veroordeeld wegens misbruik in de zin van art. 2.20 lid 1 sub (d) BVIE, door
geschoeid in Louboutin’s haar benen te tonen op een pamflet voor Vlaams Belang
(VB), gericht tegen de slechte positie van vrouwen met Islam achtergrond. Op 21.03.2014
werd de Krim, in 1954 ‘als een zak aardappelen’ overgedaan aan de Sovjet
republiek Oekraïne, geannexeerd door Rusland. Sinds 30.04.2013 hebben wij een
koning met (o.a.) de naam Willem. Ik was laatst weer eens in de Leidse sociëteit
Minerva, waar het ouderwets gezellig toeging.
Uit de sterrenwichelarij kennen we de conjunctie: samenstel van astrofysische
posities (de ‘sterren’) met een samenhang (de ‘wichelarij’). Het heeft even
geduurd voordat ik de samenhang in de zojuist genoemde posities zag. Nu is het
zover en past een oproep tot handelen.

Anke is o.a. (a) ex miss-België, aldus gelauwerd in 1991, in Spa, in Wallonië,
(b) ex fiscaal juriste ressorterend onder de stafhouder te Antwerpen, (c) sinds
2003 senator voor Vlaams Blok/Vlaams Belang (VB) en (d) moeder van twee. Met
verwijzing naar het plaatje hierboven wil ik even gezegd hebben dat de
afgebeelde benen de status van Anke als ex-miss – moeder van twee intussen! – nog
alle eer aandoen. Maar dit is een zijpad, niet de samenhang waarop ik doel en die noopt tot handelen.
Anke heeft een zekere geschiedenis van confrontatie met religieus geïnspireerde
dwingelandij. BalieBreed 1.0 – een schandaalrubriek nog – berichtte destijds in
venijnige woorden over haar uitvallen met de toenmalige, diep (RK) gelovige stafhouder
te Antwerpen. Die wilde Anke kapittelen omdat zij zich – de benen, zeker en
vast, én meer (maar alles bedekt!) – had geleend voor een ‘blondjes special’ in
het blad ‘Quick’. Ik ken de afloop niet. Feit is dat Anke de balie heeft
verlaten en de politiek ingegaan is. Nu is er dus de ideeënstrijd met
moslim-landgenoten, over vermeende knechting van de moslima.

Het programma van VB is mij niet erg
sympathiek, denk ik, behoudens op één onderdeel: de wens Vlaanderen los te
maken uit het Belgische staatsverband. Hier wordt Anke’s CV weer van belang. Uit
het hok van de Waalse haan sleepte Anke de prijs als mooiste in de wacht,
domweg omdat ze bloedmooi is. Maar uit de psychologie is bekend dat tegen wie
ons iets gunt, de grootste ondankbaarheid wordt ontwikkeld. Vergelijk de
pistoolzwaaiende Amerikaanse plattelands-bewoners die razen tegen de federale
overheid maar zonder haar subsidies geen week zouden overleven. Anke is dus gepredisponeerd
om, als ultieme daad van ondankbaarheid alleen al, de Walen te laten barsten en
Vlaanderen af te scheiden.

Kan daarmee worden volstaan? M.i. niet. De vraag is al meteen of we zitten
te wachten op nog een soeverein landje met circa 7 mio inwoners in een Europees
concert dat toch al kraakt onder de veelheid deelnemers. Ook krijgt in
die setting de rest van het VB programma wellicht meer kans dan goed is voor prettige
verhoudingen, intern en extern. Belangrijker is dat er nog een historische misslag valt recht te zetten.
Of iemand in 1579 en 1585 de associatie met zakken aardappelen bezigde valt niet meer goed na te gaan. De Unie van Atrecht en de val van
Antwerpen hebben evenwel uiteengereten wat samen behoort. Het is nooit te laat
om dat te herstellen. Poetin heeft laten
zien hoe je, als succesvolle gasboer, zij het ook overigens weinig
presterend, dit soort ‘aardappelkwesties’ 60 jaar na dato nog kunt corrigeren.
Dan komt 370 jaar extra er niet op aan, zou ik denken.

Op dit punt is van belang dat er bij ons weer een Willem aan het roer staat.
Met welke dwingende historische logica dringt zich niet op, dat onze kersverse
Koning Willem de spil wordt van een politieke dynamiek die uitmondt in de herrijzenis
van de Lage Landen, van Oostmahorn tot en met Kortrijk en inclusief Brussel
natuurlijk. We hebben nog precies genoeg gas voor een gezonde dosis verleiding
en chantage en kunnen anders wel wat lenen van vriend P., uit de ‘gascarrousel’
die de Gasunie onderhoudt met Gazprom. Het staatshoofd staat klaar. Niks Prins
Pils meer; een waardige opvolger in de lijn van Oranje. Wel pleiten mogelijk symboliek
en/of symmetrie, maar anders koele berekening ervoor terug te gaan naar een
republiek, met stadhouderschap. Dan
lijken de Noordelijke Nederlanden ook een offer te brengen aan de hereniging en
zijn de Republikeinen vóór. Beetje lullig voor Maxima, maar jammer dan.

Te hopen valt natuurlijk dat het allemaal goedschiks gaat, maar voor een beetje
druk en ingehouden geweld moeten we niet terugdeinzen. Sommige groepen of
gebieden binnen het grondgebied van Vlaanderen incl. Brussel (her)kennen mogelijk
hun in de sterren geschreven lotsbestemming niet meteen. Dan zou een probleem kunnen worden dat onze
krijgsmacht weinig meer voorstelt en, op missie in Mali, zelf tijdelijk absent moet
heten. Maar daarvoor, zo is mij gebleken, kunnen we (weer) een beroep doen op
de Studenten Weerbaarheid. Op Minerva bleken deze strijders in kleding en zang nog helemaal te verwijlen in 1830 en ze staan klaar om op te
trekken. Wel zal nog een korte training in de Franse taal moeten volgen opdat onderscheiden kan worden welke Belgen wel en welke niet over de kling kunnen.

Lees de hemeltekenen! Op naar de grens!!