Mmm … het enige over en door BalieBreed nog te leveren bewijs, het bewijs van onregelmatige verschijning, is nu overtuigend geleverd. We kunnen verder.

Waar waren we gebleven. Carry Fischer, zaliger nagedachtenis, december 2016, jazeker.
Maar ook: Old Twitterhand, Pumpkin-head Trump. Die maakt zich al weer op voor een tweede termijn. Een tweede termijn die hem niet kan en zal ontgaan. Mits (i) hij geen millimeter afwijkt van het huidige succes-script, (ii) geen Deep State agent in zwart pak met zonnebril de aanhang in het Fly-over gebied ‘neuralyzes’ voor de af gelopen drie jaar en reset naar de staat van onbenul, woede en racisme van daarvóór en (iii) geen aanslag volgt gericht op Pumpkin’s hair-do.

BalieBreed ondersteunt nu ook een verlenging van Trump’s acteren als president van het E Pluribus Unum. BalieBreed is namelijk geradicaliseerd, de afgelopen jaren, de jaren die de onregelmatige verschijning bewijzen.
Na 08.11.2016 was de redactie lange tijd in de greep van verdriet, woede en verbijstering én de wens dat Pumpkin-head a.s.a.p. terug de lift naar z’n penthouse in zou worden gejaagd. Inmiddels en al weer enige tijd ligt een ambitieuzere agenda voor. En daarvoor moet Trump juist blijven.

Ook in het Angelsaksische Oerland, het VK, kwam namelijk een grote, te dikke vent met naar voren gekamd haar aan de macht: Boris Johnson. Ook dáár door een combi van Russische inmenging, gekmakende propaganda, sociale ontwrichting en laag geletterdheid, maar bovenal door verzaking en misrekening van lui die beter (hadden) moeten weten en een politiek stelsel dat een in zichzelf gekeerde, van de eigen schaduw bevreesde minderheid het lot van een land laat bepalen.
Men zegt dat Boris Johnson blond haar heeft. Maar ik zie en zeg: blorange. Men wijst op verschillen tussen Blorange en Trump. Zoals dat de een het Engels niet eens machtig is en de andere ook Latijn beheerst. Maar op punten waarom het gaat, buikomvang, kleur en kamrichting van hoofdhaar én succes behaald in een verkiezing/volksraadpleging die werd ingegaan bij wijze van stunt of marketing, daarin zijn zij eender. En dus zijn zij eender.

Samen vertegenwoordigen Old Twitterhand Trump en Blorange Johnson en hun cronies de positie én afgeleide van het Angelsaksische momentum in de toestand van de wereld. En het is dus welletjes geweest en tijd voor aflossing. Voor een omwenteling, met de EU in de hoofdrol. Een EU zonder VK wel te verstaan, maar mét Schotland en Noord Ierland en mogelijk ook Wales, na hun afsplitsing * van het Oerland (daarna ook letterlijk: Little England). Om dat te bereiken moet voor iedereen die nog enigszins z’n hersens bij mekaar heeft duidelijk zijn geworden dat het V(S+K) model van sociale, economische en politieke ordening niet meer werkt. Zover is het nog niet. Er is meer tijd nodig, of althans moet er zekerheidshalve meer tijd voor worden gegund. Wat het VK betreft volstaat waarschijnlijk een maand of vier chaos na de harde Brexit per 31.10 a.s.. In de VS zal nog tenminste vier jaar Trump moeten razen en heersen.
Vandaar.

Vandaar ook dat ik geen ruchtbaarheid geef aan een door BalieBreed ontwikkeld, bewezen effectief strijdmiddel, vrij van bijwerking, om Pumpkin-head te doen sneven. Lees verder, maar vertel niet verder!
Trump’s populariteit berust op betovering en idolatrie, niet vanwege ideeën maar vanwege zijn persoon, het merk Trump. En dat merk is vooral: beeldmerk.
Welnu: Een fotoshop-savvy BalieBreed redacteur heeft op mijn verzoek bestaand beeldmateriaal van Pumpkin-head bewerkt, om hem te tonen zonder zijn wetten van zwaartekracht en normaalverdeling tartende haardracht, maar met de dunne, halfdode sprieten achterovergekamd, zoals de werkelijkheid zou zijn, zonder de fake … en met een korte broek. Resultaat: een fel oranje opgemaakte, ontoonbare oude vent met een hele dikke buik, hele dunne beentjes en kleine handen, die als een dementerende Paus gebaart en orakelt. Uitgebreide polling wees uit dat ook in het Fly-over gebied en dan nog weer de postcodes met de meest onverbeterlijke racisten, schiettuigaanbidders en vrouwenhaters, geen mens op die figuur zou stemmen voor welk ambt ook, ongeacht zijn uitspraken en ideeën. Als passende habitat voor de proefpersoon noteerden wij in het ‘vrije commentaar’ alleen ‘gekkenhuis’ en ‘bejaardenhuis’, geen ‘Witte Huis’ of zelfs maar ‘penthouse’.
Ik bedoel maar.

Of het enkele uploaden van het nu beschikbare Pumpkin-head beeldmateriaal naar een of andere conspiracy-site en c.c. de NYT, voldoende is, dat weet ik niet. Trump’s ondergang louter door ‘fake news’ – die waarheid behelst – zou perfecte ironie zijn en bijna performance art.
Maar ik weet wel dat als Melania één keer, voor de camera’s, Trump’s hairdo teniet doet zoals in mijn beeldmanipulatie, pardon: beeldrestauratie, het met Old Twitterhand gebeurd is. Geen korte broek voor nodig.
De eerste gesprekken hierover met Melania liepen voorspoedig. Zij houdt echt niet meer van Donald, is mijn stellige indruk. En de pre-nuptials lijken ook in orde. Maar goed, de contacten zijn natuurlijk verbroken. Vanwege de radicalisering, zal ik maar zeggen. Ik zoek nu een meercomponenten epoxy-pasta om Old Twitterhand’s kuif de volgende vier jaar in vorm te houden.** Voor als het met een bus haarlak per dag niet meer lukt.

Alles in dienst van de omwenteling.

Noten

*Tijdens een recent hockey toernooi bleken de daar aanwezige, representatieve minderheden uit genoemde (nog) VK delen deze afsplitsing en aansluiting bij de EU als een historische noodzakelijkheid en onvermijdelijkheid te zien.

** De kuif van Blorange loopt inderdaad bij voortduring gevaar van decompositie door echtelijke hand, gegeven het dronkemans geweld in hun huwelijk. Maar nogmaals: Brexit zal hier altijd wel genoeg zijn voor de omwenteling.