Te spreken over een bekering tot méér EU lijkt mij nog niet aan de orde. Maar na de Eurotop van vorige weekeinde, kan wel gezegd worden dat bij Rutte een gebrek aan beoordelingsvermogen op dat punt, op gelukkige wijze wordt goedgemaakt door een gebrek aan ruggengraat. Mede dankzij dit cognitief-politieke ‘min x min = plus’, hebben de EU regeringsleiders de Rubicon van geldsteun voor lidstaten uit gemeenschappelijk van de kapitaalmarkt te halen middelen overgestoken. Een stapje weer richting verdere, gewenste blokvorming binnen wat er over is van de beschaafde wereld.

Ja, ja, inclusief Orbán. Die wordt wel een keer weggestemd als alle dorpen leeg zijn en de huidige massa bange, gelovige oudjes daar veilig in het graf op de jongste dag ligt te wachten.

Een volgend te overschrijden watertje** zou wat mij betreft zijn, dat het resultaat van zo’n top door de deelnemers niet meer wordt gepresenteerd als een, meestal verzonnen of ten minste opgeblazen ‘nationaal succes’, maar als een Europese Unie succes en dus een nationaal succes voor alle lidstaten. Nu konden alleen Merkel en Macron dit opbrengen. Echter, stel je eens voor dat bijv. 25 regeringsleiders zich aldus uitlaten en alleen bijv. Orbán en Morawiecki – en ,vooruit, Joseph Muscat (Malta, voor wie het niet wist) – nog ‘game, set and match for .. (invullen: eigen land(je))’ kraaien à la de Brits, zalige zaliger nagedachtenis. Teken dan nog slechts van eenzaamheid, angst en slechte smaak, zou die borstklopperij méér in beweging brengen dat anti-democratische streken en neigingen kan beteugelen dan welke strafactie van de Commissie of belering in het EU parlement ook.

Maar we zijn er nog niet. Daarom moeten we ook weer naar de VS kijken. En daar zijn, god zij  geprezen, na werkelijk heel spannende en moeizame maanden, goede ontwikkelingen te noteren.
Door die verdomde Covid-19 leek het er namelijk toch even op dat het ondenkbare en zeker onwenselijke zou gebeuren: geen 2e termijn voor Trump.
Een virus uit China! En dat terwijl Trump nota bene in de 2016 campagne al waarschuwde tegen gevaren vanuit China. Als enige! En dan kun je wel zeggen: zo gaat het met profeten, juist met profeten; dit bewijst dat Trump een profeet is. Maar het is en blijft erg oneerlijk.
Verstandig en begrijpelijk dus ook, dat Trump de Covid-19 catastrofe achter zich wilde laten, zoals dat vroeger altijd prima ging met verliesgevende casino’s, onbetaalde werknemers en schuldeisers: failliet laten gaan, niet meer over nadenken, op naar het volgende avontuur. Helaas ontbreekt een politieke-publicitaire tegenhanger van de Chapter 11 protection. Men blijft aan z’n hoofd zeuren dat het zijn fout of schuld is. En terwijl hij, niettemin, ondanks deze onverdiende kwellingen, de woorden ‘person, woman, man, camera, television’ goed kan onthouden en – ok, iets minder goed – uitspreken, kelderde Trump in de peilingen.

Kennelijk – en gelukkig – is Trump net op tijd de ontstaansgeschiedenis van het Derde Rijk nog weer voorgehouden – in samenvatting waarschijnlijk – en kreeg hij de inval om een eigen SA te gaan inzetten om de boel in de straten eens flink op te stoken. Ik heb er nu weer alle vertrouwen in dat precies voldoende Amerikanen via Fox ervan te overtuigen zijn dat alleen Trump het land kan redden van de chaos. En hoewel dat weinig belang heeft, is die opvatting ook nog eens volkomen juist. Trump kan namelijk na de herverkiezing zijn rellen-legertje  gewoon terugtrekken of, indien inmiddels te eigengereid geworden, laten uitschakelen (door een stel vergelijkbare schooiers die wel in het gelid blijven)***. En als Biden zou winnen komt er zeker een opstand van de bewapende Wutbürger, buiten de bebouwde kom van de grotere agglomeraties. En dat is een groot gebied, met veel Wutbürger en een veelvoud van hun aantal aan wapens.

Nog vier jaar Pumpkinhead voor de boeg dus. Vier jaar dus nog voor Rutte c.s. om zich noodgedwongen aan te passen aan of te verzoenen met, de nieuwe realiteit dat de landen van de EU zichzelf moeten redden en dat dit alleen maar kan in het verband van de EU, als hoeder van rechtsstatelijkheid en fatsoenlijke maatschappelijke verhoudingen.*    Vrij naar Koot en Bie
** BalieBreed heeft de Rubicon ooit aanschouwd. De Dubbele Wiericke is indrukwekkender.

*** Hier wordt verwezen naar wat is gaan heten ‘De nacht van de lange messen’, 30.06 tot 02.07 1933, niet echt één nacht dus, toen de top van de SA werd vermoord, na bewezen diensten.