Klassiek Romeinse oplossingen voor moderne problemen

Een samenloop van omstandigheden bracht mij kort na 03.11.2020 weer in contact met het jeugdige(r) familielid dat vóór 08.11.2016, tegen alle peilingen en zogenaamde redelijke verwachtingen in voorspelde dat Trump de verkiezingen zou winnen. En die daarop ook met succes had gewed *.
Of hij weer op Trump had gewed, vroeg ik. Dat had ‘ie en, sterker, hij had nadat de tellingen in de cruciale staten waren afgesloten in het voordeel van Biden nóg weer op Trump gewed, via een Iers wedkantoor. De uitslag werd immers bestreden en er kon nog van alles gebeuren. Als interessant detail gaf het jeugdige(r) familielid aan dat de ‘kans’ op dat moment 10 tegen 1 was tégen Trump en het wedkantoor geen inzet hoger dan € 100 accepteerde op een weddenschap vóór Trump.
Daar moeten een statisticus, bedrijfseconoom én een psycholoog nog eens naar kijken, denk ik.

Inmiddels zijn we een aantal weken verder en ook een aantal stadia van ‘uitslag van de VS presidentsverkiezingen’ voorbij. Staties, voorbij, kun je wel zeggen. Maar is de race nu echt gelopen en is er een winnaar? Wordt er al uitbetaald of ingenomen, daar in Ierland? En indien niet, wanneer is de race wel gelopen? Na de ‘bevestiging’ door Congress, eerder een formaliteit, nu het zoveelste kooigevecht en zeker niet het laatste? Na de inauguratie van Biden op 20 januari a.s.? Maakt inauguratie iemand tot winnaar als de overwinning via stembusfraude is behaald? Is er overtuigend  een winnaar aan te wijzen als de contestant niet wil toegeven te hebben verloren? Moet daarvoor ieder denkbaar argument eerst zijn weerlegd en tegengeluid vals zijn bevonden, in hoogste rechterlijke instantie?
Is het kennistheoretisch überhaupt mogelijk de overwinnaar te weten indien erkenning van de nederlaag uitblijft?

De uitkomst in 2016 gaf een nieuwe blik op de drijfveren en oordelen van de bevolking van de VS. De uitkomst in 2020, of liever: het uitblijven van een definitieve uitkomst, geeft ook een nieuwe blik. Op de oordelen van het jeugdige(r) familielid. Op wat via verkiezingen aan eigenlijke uitkomst kan worden verkregen. En op de moeilijkheden die de wedindustrie te wachten staan als het bon-ton wordt uitslagen van ‘races’ waarop gewed kan worden te betwisten. Of het nu een VS presidentsverkiezing is, of een potje Hurling op een knollenveld in Cork.

Het jeugdige(r) familielid zag in 2016 wat voor velen verborgen bleef: de aan goddelijkheid grenzende beeldvorming over Trump bij circa 50% van het kiezersvolk. En eigenlijk kan, nee moet, gezegd worden dat Trump de 2020 verkiezingen gewonnen heeft nu hij, goddelijk eens te meer en dat in de ogen van circa 50% van een nog veel massaler opgekomen kiezersvolk, op circa 65.000 doorslaggevend stemmen na de wedstrijd naar zich toe heeft getrokken **.
Alles in ogenschouw genomen, bedoel ik, waaronder dat Trump voor iedereen kenbaar een oplichter en een schoft is die alleen op borgtocht vrij zou mogen zijn.
Het jeugdige(r) familielid zal gedacht hebben dat het voor de god Trump, althans voor de godfather of schoft Trump, een kleinigheid is om zo’n marginale afwijking ongedaan gemaakt te krijgen. Door gebed, gemanipuleer, of geweld of een combinatie van deze. En het transcript van een gesprek tussen Trump – duidelijk in de rol van godfather en schoft – en Georgia’s functionaris die de verkiezingen daar superviseert, Brad Raffensperger *** laat precies die aanpak zien.
Poets die 11.779 stemmen – het verschil – gewoon weg of geef ons in elk geval handvatten om een oeverloos debat te starten over elke stem, in de pers of bij de rechter, of anders …. , zo laat zich het standpunt van Trump in het gesprek samenvatten.
Een alleszins begrijpelijke en zelfs juiste gedachte, dus van het jeugdige(r) familielid. Maar dan blijkt dat inzicht in de ziel van het stemvolk niet hetzelfde is als inzicht in de ziel en de taak van de plichtsgetrouwe staatsdienaar, rechter en rechtspraak.

Weg € 100 dus, waarschijnlijk.

Is dit nog vooral Education Sentimentale, wat te denken over die arme wedindustrie. Welke ‘in de toekomst gelegen onzekere gebeurtenis’ leent zich nog voor wedden, als de uitslag met enige fantasie in twijfel kan worden getrokken en voorwerp kan worden van een geding in meerdere instanties bij de rechter? In de sportwereld zal door de eigen, dictatoriale regelgeving en verplichte arbitrage het aanvechten van uitslagen wel af te houden zijn. Voorlopig. De rechtbank in Bern heeft al voorproefjes gehad uit de voetballerij ****. Maar verkiezingen, zeker die in de VS? Daar zal, als het even ergens om gaat, er geen eigenlijke uitslag meer zijn, maar alleen een feitelijke aanstelling van en machtuitoefening door, een persoon in het betrokken ambt. Met op de achtergrond over elkaar heen buitelende procedures die langer lopen dan de aanstelling zelf.

Nieuwgierig ooit naar wie er allemaal Keizer van Rome waren geweest en wanneer, zag ik dat een behoorlijk aantal ambtstermijnen waren geëindigd doordat de ambtsdrager werd vermoord door de Praetoriaanse Garde, de eigen lijfwacht. Ook dát kan ‘verliezen’ en een vredige machtsoverdracht heten, zeker in de VS. En voor de Ierse wedkantoren is er het voordeel dat een simpele lijkschouw de uitkomst kan bevestigen, waarna betaald en geïnd kan worden.

*           Terug in de Bubbel, BalieBreed november 2016
**         Er is een verschil van circa 7 mio stemmen in ‘popular vote’, maar die telt niet en is dus ook hier niet relevant  
***       Transcript: President Trump’s Phone Call With Georgia’s Election Officials  https://nyti.ms/3nbxOJ8  
**** In 1993, inzake uitsluiting Olympique Marsseille van het Europa Cup I toernooi. In 2011 inzake deelname van Sion aan de Europa League.